Spara på vattnet

I Enköpings kommun är grundvattennivåerna låga. Det innebär att vi behöver spara på vattnet för att inte få vattenbrist. Det är dock inte bevattningsförbud i Enköping.

I Enköping tar vi det mesta kommunala vattnet från grundvattnet. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet. Det viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet oavsett om du har egen brunn eller har kommunalt vatten.

Vanliga frågor

Är det bevattningsförbud?

Nej, det är inte förbjudet att vattna. Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet för att det inte ska behöva bli ett bevattningsförbud. Ser vi att vattenförbrukningen är för hög kommer det bli förbjudet att vattna med dricksvatten. Det förbudet kommer även gälla kommunens parker och fotbollsplaner.

Varför fortsätter kommunen att vattna i parkerna?

​Vi vattnar ungefär hälften så mycket som vi brukar i parkerna. Vi kan inte vattna mindre än så om vi ska hålla växterna vid liv. Parker och träd är viktiga att bevara av många olika anledningar. De hjälper exempelvis till att sänka temperaturen vid värmeböljor. De minskar också luftföroreningar och dämpar buller.

Ska jag meddela kommunen om jag ser någon som vattnar ute?

Nej, du behöver inte meddela oss om du ser någon som vattnar ute. Det är inte förbjudet att vattna. Däremot hoppas vi att alla är sparsamma med vattnet. Om vi ser att det går åt så mycket att det är risk för brist på vatten, kommer det bli förbjudet att vattna med vattenspridare och vattenslang.

Fördjupning