Energi, värme och klimat

Ska du installera en värmepump måste du ansöka om tillstånd. Energi- och klimatrådgivningen ger dig råd om energi. I kommunen är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme.

När du ska installera en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump behöver du ansöka om tillstånd i god tid. Vår handläggningstid kan vara upp till sex veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan. Tänk också på att du måste anlita en certifierad brunns­borrare och en certifierad kylfirma. Om du tar en gammal oljetank ur bruk måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den.

Energi- och klimatrådgivningen kan ge dig kostnads­fria råd om det mesta som rör energi och klimat.

I Enköpings kommun är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen.

ENA Energis webbplats

Vanliga frågor

Hur går en ansökan om tillstånd för värmepump till?

Behöver jag mina grannars godkännande innan jag skickar in ansökan?

​Nej, men vi skickar din ansökan till de grannar som vi bedömer vara berörda. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Därför kan det vara bra att informera dina grannar i förväg om dina planer. Vi försöker ta hänsyn till alla yttranden som kommer in, men grannar måste inte ge sitt godkännande för att vi ska kunna bevilja tillstånd. I de flesta fall får du borra där du har planerat om grannarna fortfarande har möjlighet att borra på sin tomt.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om tillstånd?

När vi har fått in en komplett ansökan är vår handläggningstid upp till sex veckor. Var noga när du fyller i ansökningsblanketten så att din ansökan är komplett. Om vi behöver begära en komplettering tar handläggningen längre tid. Om handläggningen tar längre tid än två timmar som är normalt riskerar du få betala för den extra nedlagda tiden.

Fördjupning

Relaterat