Elda inomhus

En brasa värmer och bidrar till mysfaktorn. Men tänk på att elda på rätt sätt så att du inte stör dina grannar eller skapar ohälsosamma luftföroreningar.

Naturvårdsverkets film "Tänd i toppen"

Naturvårdverket har gjort informationsfilmen "Tänd i toppen" som visar hur du tänder och eldar med ved på bästa sätt. På Naturvårdsverkets webbplats hittar du vägledande information om att elda med ved.

Vedeldning (Naturvårdsverkets webbplats)

Ta hänsyn till grannarna

När du eldar ansvarar du alltid för att omgivningen inte besväras. När du till exempel eldar i en kakelugn, kamin, bastu, badtunna eller pizzaugn ska du följa de regler som gäller för eldning med biobränsle. Till biobränsle räknas till exempel ved, pellets och flis.

Om du eldar på ett sätt som stör dina grannar eller skadar miljön, kan vi meddela en begränsning eller ett eldningsförbud.

I Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter hittar du information om vilka lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön i Enköpings kommun.

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 531 kB)

Elda vid rätt väderlek

Du bör inte elda när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag. Då sprids inte rökgaserna tillräckligt och det finns risk att de går ner i marken. När du eldar bör du kontrollera vindriktningen och vindstyrkan så att röken inte stör dina grannar.

Använd torr ved

Veden som du eldar med bör ha torkat i minst ett år. Det är bäst om veden får torka inomhus innan du börjar använda den. Om veden är fuktig brinner den sämre och det kan orsaka utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Tänd inte för stor brasa

Tänk på att inte tända en för stor brasa som du måste strypa draget på. Om du tänder en stor brasa blir utsläppet av hälsovådliga ämnen större och risken för skorstensbrand ökar.

Elda inte avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall som till exempel mjölkförpackningar eller plast. Det är förbjudet att elda impregnerat eller målat virke, spån- eller plywoodplattor. Röken innehåller föroreningar och skapar dålig lukt. 

Sota regelbundet

Sota din skorsten regelbundet så att inga problem uppstår. Kontakta din lokala skorstensfejare för information om hur ofta du behöver sota.

Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund