Om din brunn sinar

När grundvattennivåerna är låga så påverkar det även dig med eget vatten. Här får du tips på vad du kan göra när grundvattennivåerna är låga eller om din brunn sinar.

Hur kan jag förebygga att min brunn sinar?

Det är viktigt att spara på allt vatten som du kan. Här kan du läsa våra tips på hur du kan spara vatten.

Om problemet är långvarigt och återkommande är det lämpligt att planera en långsiktig lösning. Det kan då vara aktuellt att borra en ny brunn, då är det viktigt att välja en certifierad brunnsborrare.

Här kan du läsa mer om borrning av brunn.

Vattennivåer

Det är viktigt att du håller koll på grundvattennivåerna. På SMHIs och Sveriges geologiska undersöknings (SGU) webbplats om nivåerna kan du se hur det ser ut i ditt område: http://grundvatten.nu

Om du vill mäta vattennivån i din borrade brunn så hittar du information om detta på Krisinformations webbplats: Enskild vattenförsörjning

Hör av dig om du är i akut behov av vatten

Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med privat brunn. Men om din brunn har sinat och du behöver så kallat nödvatten (5 liter per person och dygn), kan du kontakta oss på 0171-62 50 00.

Du som är djurhållare kan även få hjälp att komma i kontakt med en närliggande kommun för att diskutera möjligheten att köpa vatten från dem. Kontakta oss i så fall på 0171-62 50 00.

Fler tips vid akut vattenbehov

  • Fråga dina grannar om de har vatten som de kan dela med sig av.
  • Fyll vattnet i väl rengjorda flaskor och behållare. Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta och påverkar inte livsmedlet. Förvara vattnet på en så mörk och sval plats som möjligt. Det gör att dricksvattnet håller sig fräscht under minst en vecka.
  • Köp vatten från en livsmedelsbutik.

Läs mer

Livsmedelsverket har bra information för dig som har egen brunn i rådande torka. Läs mer på deras webbplats: livsmedelsverket.se