Beställ vattenprovtagning

När du ska göra en provtagning på ditt dricksvatten ska du beställa ett analyspaket från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Så gör du

Beställ ett analyspaket från ett godkänt laboratorium. Godkända laboratorium finns listade på söksidor på internet eller på gula sidorna i telefonkatalogen.

Som regel får du ditt analyspaket hemskickat. Ta dina vattenprover och skicka dem åter till laboratoriet. Hos vissa laboratorium kan du själv hämta och lämna flaskorna.

Om vattenprov på Livsmedelsverkets webbplats

Vi vill gärna veta resultatet

Det är bra om kommunen får veta resultatet. Skriv vår e-postadress miljoavdelningen@enkoping.se som kopiemottagare på följesedeln när du beställer dricksvattenanalys.

Frågor om vattenprovet och analysen

Om du har frågor om vattenprovet och analysresultatet ska du i första hand kontakta laboratoriet. I andra hand kan du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen i Enköpings kommun.