Djur

För att få ha vissa djur i detaljplanerat område måste du ha tillstånd från kommunen. Ska du gräva ned ett självdött eller avlivat hästdjur måste du begära om anvisning av plats.

Vill du ha orm, fler än fem hönor, tupp, lantbruksdjur eller häst i ett detaljplanerat område måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ska du gräva ner ett självdött eller avlivat hästdjur, måste du begära om en anvisning av plats för nedgrävning från kommunen.

Har du hund eller katt finns det regler som du måste följa om du bor i Enköpings kommun. Misstänker du att ett djur far illa eller vansköts ska du kontakta länsstyrelsen. 

Vanliga frågor

I Enköpingskartan kan du se om ditt hus ligger inom detaljplanerat område.

Enköpingskartan

​Vi tar ut en timtaxa för att handlägga ansökan om tillstånd. Handläggningstiden är mellan tre och fem timmar beroende på vilket djur tillståndet avser.

Enköpings kommuns taxor och avgifter

I de lokala ordningsföreskrifterna står det att du ska hålla din hund kopplad på alla gator, torg och begravningsplatser. Din hund måste även vara kopplad i motionsspåren i Gånsta, Fagerskogen, Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka och Örsundsbro.

Det finns hundbad i Bredsand. Följ skyltarna till hundbadet. På Alstabadet, Koffsan badplats, Nylada badplats och Ön badplats får du inte ha med din hund överhuvudtaget mellan den 1 maj och 30 september.

​Det finns speciella riktlinjer för hur nedgrävning av hästdjur på egen fastighet ska ske. Därför måste kommunen godkänna platsen där du planerar att gräva ned hästdjuret.

Begäran om nedgrävning av självdött eller avlidet hästdjur

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen