Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-02-18

Tas ner: 2020-03-03

Datum för sammanträde: 2020-03-02

Kallelse kf 2020-03-02.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-02-20

Paragrafer: 45-48

Anslaget: 2020-02-21

Tas ner: 2020-03-13

Sista dag att överklaga: 2020-03-12

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2020-01-23

Paragrafer: § 1-9

Anslaget: 2020-02-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2020-02-19

Protokoll-plex-2020-01-23.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2020-02-13

Paragrafer: 12-22

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-03-12

Sista dag att överklaga: 2020-03-11

Protokoll 2020-02-13.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Paragrafer: § 1-25

Anslaget: 2020-02-18

Tas ner: 2020-03-11

Sista dag att överklaga: 2020-03-10

MBN protokoll 2020-02-05 sida 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2020-02-11

Paragrafer: 25-40

Anslaget: 2020-02-18

Tas ner: 2020-03-11

Sista dag att överklaga: 2020-03-10

Protokoll-ks-2020-02-11.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-01-30

Paragrafer: §13

Anslaget: 2020-02-14

Tas ner: 2020-03-07

Sista dag att överklaga: 2020-03-06

Protokoll UAN 200130.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-02-10

Paragrafer: 25-44

Anslaget: 2020-02-14

Tas ner: 2020-03-07

Sista dag att överklaga: 2020-03-06

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2020-02-03

Paragrafer: §1-14

Anslaget: 2020-02-11

Tas ner: 2020-03-05

Sista dag att överklaga: 2020-03-04

Protokoll KF 2020-02-03.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-01-30

Paragrafer: 1-12

Anslaget: 2020-02-07

Tas ner: 2020-03-02

Sista dag att överklaga: 2020-02-28

VONprotokoll-200130.pdf

Övriga anslag

Kungörelse Samråd Gång- och cykelplan för Enköpings kommun

Fritext

Anslaget: 2019-12-18

Tas ner: 2020-03-07

Kungörelse samråd Gång- och cykelplan.pdf