Kontakta
Wester­lundska gymnasiet

Här hittar du kontaktuppgifter till rektorer och skolledning.
Här står också vem du ska kontakta för att göra en sjukanmälan eller beställa en betygskopia.

Du kan även se kontaktuppgifer till studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och lärarkontakt för varje program och inriktning.

Hitta på sidan

Reception

Telefonnummer:
0171-62 55 60 (receptionen finns i hus E)

E-postadress:
wgy.info@enkoping.se

Besöksadress och postadress:
Sandbrogatan 2
749 49 Enköping

Skolledning

Gymnasierektor


Daniel Hellström

 • Gymnasiesärskolan

E-postadress:
daniel.hellstrom@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 55 52

Programrektorer

Elin Hållén Quas

 • Barn och Fritid
 • El och Energi
 • Vård och omsorg

E-psstadress:
elin.hallen.quas@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 55 56


Evamari Holmgren Stenlöf

 • Naturvetenskap
 • Teknik

E-postadress:
evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 55 51


Jenny Fredriksson

 • Ekonomi
 • Introduktion (IM)

E-postadress:
jenny.fredriksson@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 71 66


Kristin Lindgren

 • Bygg och anläggning
 • Samhällsvetenskap

E-postadress:
kristin.lindgren@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 55 53


Lotta Brändgården

 • Estet musik
 • Handels och administration
 • Restaurang och livsmedel

E-postadress:
lotta.brandgarden@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 72 27


Martina Ericson

 • Fordon och transport
 • Pedagogiskt stöd
 • Ansvarig ny gymnasieskola

E-postadress:
martina.ericson@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 71 97

Administrativ chef

Maria Johansson

 • Administration
 • Bibliotek
 • IT
 • SYV
 • Vaktmästeri

E-postadress:
maria.johansson@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 56 38

Elevhälsa

Psykolog

Helene Sjöqvist

 • Alla program

E-postadress:
helene.sjoqvist@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 63 60


Skolsköterskor

Sari Ringborg

 • Introduktion (IM)
 • Naturvetenskap
 • Teknik

E-postadress:
sari.ringborg@enkoping.se

Telefonnummer:
0702-71 75 60


Catarina Neljestam

 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning
 • El och energi
 • Ekonomi
 • Gymnasiesärskolan
 • Vård och omsorg

E-postadress:
catarina.neljestam@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 54 45


Gunilla Häggkvist

 • Estet musik
 • Fordon och transport
 • Handel och administration
 • Restaurang och livsmedel
 • Samhällsvetenskap

E-postadress:
gunilla.haggkvist@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 53 00


Kuratorer

Elisabeth Schederin

 • Bygg och anläggning åk 1-2
 • Estet musik
 • Teknik
 • Gymnasiesärskolan

E-postadress:
elisabeth.schederin@enkoping.se

Telefonnummer
0171-62 53 02


Jenny Johansson

 • Ekonomi
 • El och energi
 • Handel och administration
 • Vård och omsorg

E-postadress:
jenny.johansson@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 63 14


Lova Östlund Sylvan

 • Fordon och transport
 • Introduktion (IM)

E-postadress:
lova.ostlund.sylvan@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 62 17


Maria Smålin

 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning åk 3
 • Naturvetenskap
 • Restaurang och livsmedel
 • Samhällsvetenskap

E-postadress:
maria.smalin@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 53 41

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare

Anna Arbin

 • Barn och fritid
 • Ekonomi
 • Vård och omsorg

E-postadress:
anna.arbin@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 54 58


Melinda Lindqvist

 • Handel
 • Restaurang och livsmedel
 • Samhällsvetenskap

E-postadress:
melinda.lindqvist@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 53 05


Pernilla Öhman

 • Estet musik
 • Introduktion (IM)
 • Särskolan

E-postadress:
pernilla.ohman@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 72 26


Jessica Andersson

 • Bygg och anläggning
 • Fordon och transport
 • Teknik

E-postadress:
jessica.andersson@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 55 23


Susanne Friberg

 • El och energi
 • Naturvetenskap

E-postadress:
susanne.friberg@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 53 59

Pedagogiskt stöd

C-Studion

Besöksadress:
Korsängsgatan 12

Postadress:
745 25 Enköping

Telefonnummer:
0171-62 53 47

D-Studion

Besöksadress:
Sandbrogatan 2

Postadress:
Box 915 745 25 Enköping

Studio Fenix

Besöksadress:
Sandbrogatan 2

Postadress:
Box 915, 745 25 Enköping

Telefonnummer:
0701-62 55 73

E-postadress:
studio.fenix@enkoping.se

Sjukanmälan

Om du inte kan vara kvar i skolan på grund av sjukdom ska alltid en frånvaroanmälan göras. Är du över 18 år kan du själv anmäla frånvaron men annars måste en vårdnadshavare det.

Sjukanmäl elev över 18 år

Anmäl din frånvaro senast klockan 08.45 via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är klockan efter 08.45 måste frånvaroanmälan göras via telefonnummer 0171-62 50 20, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro. Är du elev på ett introduktionsprogram ska du anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Sjukanmäl elev under 18 år

Vårdnadshavare ska anmäla frånvaron via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är klockan efter 08.45 måste frånvaroanmälan göras via telefonnummer 0171-62 50 20, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro.  Är du elev på ett introduktionsprogram ska din vårdnadshavare anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Beställning av betygskopia

Har du varit elev på Westerlundska gymnasiet? Här kan du beställa en kopia av ditt betyg.

Vill du beställa en betygskopia behöver vi några uppgifter för att kunna hjälpa dig.

 • För- och efternamn under skoltid
 • Personnummer
 • Program
 • Avgångsår

Maila dina uppgifter till info.wgy@enkoping.se så hör vi av oss så snart som möjligt.

Lämna klagomål eller synpunkter

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Westerlundska gymnasiet. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats

Barn och fritid

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
elin.hallen.quas@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska

catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator

maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
lena.silfven@enkoping.se

Bygg och anläggning

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator

Årskurs 1-2
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Årskurs 3
maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41


Lärarkontakt
glenn.zeste@enkoping.se

Ekonomi

Besöksadress: Sandbrogatan 2

Programrektor
jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog

0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt
helena.lundin.a@enkoping.se , emma.folt@enkoping.se

El och energi

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
elin.hallen.quas@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt
inge-dorthe.schwarz@enkoping.se

Estet (musikinriktning)

Besöksadress: Kyrkogatan 2

Programrektor
lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
pernilla.ohman@enkoping.se
0171-62 72 26

Skolsköterska
gunilla.haggkvist@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
marcus.dannvik@enkoping.se

Sociala medier
Facebook

Fordon och transport

Besöksadress: Kaptensgatan 17

Programrektor
martina.ericson@enkoping.se
0171-62 71 97

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Skolsköterska
gunilla.haggkvist@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

Lärarkontakt
jan.johansson@enkoping.se
0171-62 54 95

Gymnasiesärskola

Besöksadress: Sandbrogatan 2
Telefonnummer:
0171- 62 53 52

Programrektor

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Studie- och yrkesvägledare
pernilla.ohman@enkoping.se
0171-62 72 26

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Handel och administration

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor
lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
melinda.lindqvist@enkoping.se
0171-62 53 05

Skolsköterska
gunilla.haggkvist@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt
kerstin.hansson@enkoping.se

Introduktion

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Studie- och yrkesvägledare
pernilla.ohman@enkoping.se
0171-62 72 26

Skolsköterska
sari.ringborg@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator

lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

Lokal idrottsutbildning (LIU)

Kontakt LIU fotboll
christoffer.stenberg@enkoping.se
dzevad.tatarevic@enkoping.se
malin.nyqvist@enkoping.se

Kontakt LIU handboll/hockey
henrik.vilen@enkoping.se

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Kontakt NIU fotboll
christoffer.stenberg@enkoping.se
dzevad.tatarevic@enkoping.se
malin.nyqvist@enkoping.se

Naturvetenskap

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Studie- och yrkesvägledare
susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Skolsköterska
sari.ringborg@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt

thomas.majonen@enkoping.se

Restaurang och livsmedel

Besöksadress: Torggatan 13

Programrektor

lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
melinda.lindqvist@enkoping.se
0171-62 53 05

Skolsköterska
gunilla.haggkvist@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt

ulla-maria.hansen@enkoping.se

Samhällsvetenskap

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Studie- och yrkesvägledare
melinda.lindqvist@enkoping.se
0171-62 53 05

Skolsköterska
gunilla.haggkvist@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
maria.smalin@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
anneli.aresdotter@enkoping.se

Teknik

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor
evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Skolsköterska
sari.ringborg@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
lena.carlson@enkoping.se

Vård och omsorg

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
elin.hallen.quas@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0171-62 54 45

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jenny.johansson@enkoping.se
0171-62 63 14

Lärarkontakt
christina.gimstromer-holmgren@enkoping.se