LIU fotboll

Fotbollsträningen på LIU ska inte ses som en egen verksamhet utan som ett komplement och möjlighet till extra stimulans i relation till träningarna i ditt klubblag.

För att du ska utvecklas på bästa sätt erbjuder vi därför ett träningsinnehåll med många bollkontakter, men med en träningsbelastning som anpassas till din nuvarande situation i klubblaget.

Vi eftersträvar att ge dig bästa förutsättningar att ta till dig av träningarna på kvällstid och jobbar därför främst mer isolerat i spelets olika skeden med de grundläggande tekniska momenten. Teoretiska delar ser vi som en naturlig del av din fotbollsutveckling, dock alltid i relation till vad som faktiskt sker ute på planen.

Fysträning och tester

En gång per läsår får du som LIU-elev, under certifierad testledare, utföra fysprofiltester som bygger på fotbollens kravprofil, i vårt samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté. Testerna ger dig till exempel värdefulla besked om vilka fysiska kvaliteter (som snabbhet, spänst, rörlighet, uthållighet och styrka) som det är mest angeläget för dig att utveckla. LIU har tillgång till avancerad testutrustning som ger exakta värden. Varje elev kan sedan följa sin fysiska utveckling under tiden på LIU med möjlighet att jobba lite extra med de eventuella brister som testerna uppvisar. Vi sätter även dina testresultat i relation till din kravbild ute på planen, till exempel vilken position spelar du på.

Kurser

De kurser som är knutna till fotbollsutbildningen heter:
- Idrott och hälsa 1- specialisering fotboll (100 poäng)
- Idrott och hälsa 2- specialisering fotboll (100 poäng)
- Träningslära 1 (100 poäng)

Kurserna innehåller bland annat:

>> Fotbollsträning/lektioner
Årskurs 1, ett pass/vecka, årskurs 2, tre pass/vecka. (Dessa träningar/lektioner går under individuella valet.) Möjlighet till ytterligare två pass/vecka i åk 3. (Dessa träningar/lektioner går under programfördjupning eller utökad kurs.)
>> Regler, taktik och teknik inom fotbollen.
>> Ledarskap för barn- och ungdomar både teoretiskt och praktiskt. (SVFF:s Tränarutbildning C)
>> Fotbollens organisation och historia.
>> Att träna fotboll för att nå toppen, träning, psykologi och kost.
>> Etik och moral inom fotbollen.
>> Träningsdokumentation, för att se helheten, kombinationen med studier samt kunna utvärdera och optimera sin egen fotbollsprestation.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information