Inriktningar och ämnen


Ämnen du kan läsa på introduktionsprogrammen är i dagsläget:
Svenska, SvA, matematik, engelska, bild, musik, idrott, samhällskunskap, historia, religion, geografi, kemi, biologi, fysik och teknik. Du kan även läsa vissa gymnasiekurser.

Hitta på sidan

Preparandutbildning (IMPRE)

IMPRE ger dig behörighet till både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Beslut om du kan gå preparand görs med hänsyn till hur många grundskoleämnen som måste läsas in för behörighet samt hur lång tid det kan ta med utgångspunkt i avlämnande skolans betygsbilagor.

 • Heltidsstudier 23 timmar/vecka
 • Du ska vara färdig inom 1 år
 • Efter preparandåret söker eleven in till ett nationellt program
 • Du har individuellt schema
 • Du, din vårdnadshavare och skolans personal upprättar en individuell studieplan

Individuellt alternativ (IMIND)

IMIND läggs upp efter dina förutsättningar och behov och ska leda vidare till nationellt program, annan utbildning, yrkesintroduktion eller till arbetsmarknaden. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

 • Heltidsstudier 23 timmar/vecka
 • Du kan vara inskriven 1-3 år
 • Du har individuellt schema
 • Du, din vårdnadshavare och skolans personal upprättar en individuell studieplan

Yrkesintroduktion (IMYRK)

IMYRK ger dig som saknar behörighet till yrkesprogram en yrkesinriktad utbildning. Utbildningen underlättar etablering på arbetsmarknaden eller leder vidare till studier på yrkesprogram. Du kan läsa grundskoleämnen där behörighet saknas och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Allmän yrkesintroduktion

Du får möjlighet att läsa grundskoleämnen och samtidigt ha olika varianter av praktik. Praktiken sker till största del på företag i kommunen. På arbetsplatsen finns en handledare som tillsammans med dig planerar och skriver loggbok över utvecklingen. Målet är att bli anställningsbar inom valt yrkesområde eller att bli behörig till ett yrkesprogram.

Programinriktad yrkesintroduktion

Du som är intresserade och motiverade av ett yrke får möjlighet att lära dig det genom att läsa karaktärsämnen/kurser på yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande (APL). För att få gå ut på APL krävs ofta godkända karaktärsämneskurser.

På Westerlundska gymnasiet finns programinriktad yrkesintroduktion på dessa program: barn- och fritidsprogrammet, handels-och administrationsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

Programinriktad yrkesintroduktion BF

Programinriktad yrkesintroduktion BF


Programinriktad yrkesintroduktion FT

Programinriktad yrkesintroduktion FT


Programinriktad yrkesintroduktion HA

Programinriktad yrkesintroduktion HA


Programinriktad yrkesintroduktion RL

Programinriktad yrkesintroduktion RL


Programinriktad yrkesintroduktion VO

Programinriktad yrkesintroduktion VO


Språkintroduktion (IMSPR)

IMSPR erbjuds dig som är nyanlända till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket så att du ska kunna gå vidare till annat program i gymnasieskolan, annan utbildning eller till arbete. Utbildningen läggs upp efter att vi tagit reda på vilken nivå som passar just dig.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Det kan även ingå andra insatser som till exempel motivationsinsatser eller praktik.

 • Heltidsstudier 18-23 timmar/vecka
 • Du läser svenska som andraspråk, grundskoleämnen och gymnasiekurser
 • Du har ett individuellt schema
 • Du, din vårdnadshavare och skolans personal upprättar en individuell studieplan
 • Du förbereds för studier på preparandutbildning, nationellt program, yrkesintroduktion eller annan utbildning, till exempel Komvux

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

IMPRO passar dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Tillsammans med andra elever läser du ett nationellt yrkesprogram men får samtidigt möjlighet att läsa de grundskoleämnen som saknas för behörighet. Utbildningen ska leda till antagning på nationellt yrkesprogram.

Antagning sker i mån av plats på yrkesprogrammen. För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen, alltså totalt minst sex godkända betyg.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information