Ekonomi (EK)

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi samt hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar? Då är det här programmet för dig.

Ekonomiprogrammet lär dig hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och psykologi.

Arbetssätt

Vi ger dig bland annat alla kunskaper du behöver för att starta och driva ett företag. Under studietiden gör du ett flertal studiebesök och får höra gästföreläsningar från ett flertal företag. Vi har utbyte med högskolor och universitet för att förenkla ditt nästa steg.

Ung Företagsamhet

I årskurs 3 får du driva UF-företag. Under ett läsår får du uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Lärare och rådgivare från näringslivet finns som stöd och hjälp under hela processen.

Ung företagsamhets webbplats

 

Programrektor:
Jenny Fredriksson

Studie- och yrkesvägledare:
Emma Minkkinen

Lärarkontakt:
Percy Hellstrand

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information