Bygg- och anläggning (BA)

Från ritning till färdiga byggnader.


Under utbildningen på bygg- och anläggningsprogrammet får du följa med och delta i hela byggprocessen, från ritning till färdiga byggnader. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som betongare, snickare, målare och husbyggnadskunnig.

Arbetssätt

Vi försöker i första hand se till så att dina tre år här på programmet ska bli så roliga som möjligt. Det gör vi bland annat genom att göra jobb som är bestående, både på och utanför skolan. (Vi bygger inte bara upp objekten i undervisningssyfte för att sen riva ner dem.)

Byggarbetslaget har också en gemensam elevsyn. Det att vi inte bara ser dig och dina klasskamrater som en enda grupp utan att vi bygger upp relationer med var och en av er. Vår grundsyn på läraryrket är att vi finns här för er skull och att ni har rätt till en bra gymnasieutbildning.

Viktigt på BA

  • Intresse och förmåga att samarbeta
  • Arbetet medför att du måste ta ett stort ansvar

 

Programrektor:
Kristin Lindgren

Studie- och yrkesvägledare:
Matilda Arenrot Hjälte

Lärarkontakt:
Glenn Zeste

Skolsköterska:
Gunnie Sunesson

Skolkurator:
Elisabeth Schederin

Besöksdress:
Korsängsgatan 12

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information