Barn- och fritid (BF)

Programmet för dig som är intresserad av hur människor fungerar.


Vi ger dig förmågan att vara lyhörd, kreativ och att med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Hos oss får du läsa modern pedagogik och psykologi. Du får en bred pedagogisk kompetens, goda kunskaper i att kommunicera med människor, ledarskapsförmåga och kunskaper i att arbeta hälsofrämjande.

Var med och forma din utbildning

Genom att göra smarta kursval under din utbildning på barn- och fritidsprogrammet kan du även bli behörig till många andra eftergymnasiala utbildningar.

Se vad olika val kan leda till

Arbetssätt

På barn- och fritidsprogrammet får du även utveckla dina ledaregenskaper, ditt eget lärande och få förståelse för andras lärande. För att kunna bli en bra ledare måste du kunna samarbeta med olika människor. Därför är arbetslagsarbete en central del i undervisningen. Dessutom har vi återkommande temadagar där alla tre årskurserna deltar. Målet är givetvis att inhämta ny kunskap, men även att träna på att samarbeta och umgås med elever i andra klasser.

Viktigt

  • Samarbete och gemenskap
  • Ta ett stort personligt ansvar
  • Frilufts- och kulturaktiviteter

Aktuellt

Programrektor:
Freddie Sahlin

Studie- och yrkesvägledare:
Anna Arbin

Lärarkontakt:
Lena Lunde

Skolsköterska:
Gunnie Sunesson

Skolkurator:
Jill Olofsson

Besöksadress:
Korsängsgatan 12

Text

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information