Individuella valet
2017/2018


Eftersom vi är en stor skola med ett brett programutbud kan vi dessutom erbjuda dig ett åttiotal kurser inom det individuella valet.

Du ska få ihop totalt 200 poäng genom att kombinera kurser inom individuella valet. Normalt läser du 100 poäng per år i årskurs 2 och 3. Årskurs 2 och 3 läser dessutom vissa kurser ihop så att tillräckligt stora grupper kan bildas av så många kurser som möjligt.

Hur valet går till

Om för få elever söker en kurs kan den inte starta. Du får då ditt reservalternativ eller göra omval om så behövs. Om inte alla får plats på en kurs går elever från årskurs 3 i första hand. I andra hand genomförs lottning och den som lottats bort får i stället sitt reservalternativ. Kurser kan också förläggas till tider utanför det normala veckoschemat. Du måste ange två reservkurser.

Var noga med dina val (både ordinarie kurs och reservkurser). I ett senare skede kan du endast i undantagsfall byta kurs och då bara om du har särskilda skäl för bytet.

Alla val ska göras via edWise.

Kursutbud 17/18


Läs mer om varje kurs och dess kunskapskrav på Skolverkets hemsida

 • Arkitektur - hus
 • Bageri 1
 • Belysningsteknik
 • Bild och form 1b
 • Biologi 1
 • Biologi 2
 • Bioteknik
 • Drycker - specialisering
 • Digitalt skapande 1
 • Elektronik och mikrodatorteknik
 • Elmotorstyrning
 • Engelska 6
 • Engelska 7
 • Entreprenörskap (UF)
 • Entreprenörskap och företagande (UF)
 • Etik och människans livsvillkor
 • Filosofi 1
 • Fotografisk bild 1
 • Företagsekonomi 1
 • Historia 1a2
 • Hälsopedagogik
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 2 - specialisering
 • Internationell ekonomi
 • Komfort och säkerhetssystem 1b
 • Komfortsystem
 • Körsång 1
 • Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik
 • Ledarskap och organisation
 • Litteratur
 • Ljudproduktion 1
 • Ljudproduktionsteknik
 • Matematik 2a
 • Matematik 3b
 • Matematik - specialisering
 • Matlagning - specialisering
 • Mobil hydraulik 2
 • Moderna språk
 • Modersmål
 • Musik
 • Musikproduktion
 • Naturguidning 1 (friluftsliv)
 • Naturkunskap 2
 • Naturvetenskaplig specialisering med inriktning mekanik
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Personbilsteknik - introduktion
 • Programmering 1
 • Psykologi 1
 • Retorik
 • Riktningsteknik - introduktion
 • Rätten och samhället
 • Scenisk gestaltning 1
 • Samhällskunskap 1a2
 • Samhällskunskap 2
 • Skrivande
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Svenska som andra språk 2
 • Svenska som andra språk 3
 • Teckenspråk för hörande
 • Träningslära 1
 • Träningslära 2
 • Webbutveckling 1