Student 2017

Tider för studentdagen

Fredagen den 2 juni är det dags för elever i årskurs 3 på Westerlundska gymnasiet att ta studenten.

8.00-11.00 Fotografering (klicka här och se detaljerade tider för respektive klass)
8.30 Samling i klassrum med klassföreståndare
9.00 Underhållning på Kompassen
10.00 Samling i klassrum med klassföreståndare
11.45 Uppställning på parkeringen utanför fordon
12.00 Studenttåg till fots genom staden
13.00 Avslutning i Skolparken

Information om studenttåg

Studenttåget genomförs på studentdagen innan eventuella åkturer med skrindor, lastbilar och traktorer. Tåget avgår till fots från Westerlundska gymnasiet klockan 12.00 och beräknas vara vid Skolparken klockan 13.00. Då slutar skolan och aktiviteter som sker efter klockan 13.00 sker helt och hållet utanför skolans regi.

Information om skrindåkning/studentflak

Varje klass som vill åka skrinda/studentflak ansvarar för att ta reda på regler och bestämmelser, via Transportstyrelsens hemsida. Ni behöver inte meddela polisen i förväg gällande färdväg med mera eftersom polisen kommer att vara på plats för inspektion av fordonen innan avfärd. Fordon ska vara uppställda klockan 11.00. 

Viktig information till dig som ska köra flak och till dig som ska åka på flak (pdf, 8.9 MB)

Tidplan och uppställningsplats

Den 2 juni kommer Drottninggatan att vara avstängd för biltrafik från S:t Johannesgatan och mot postrondellen. Det är enbart fordon som deltar i studentfirandet som får köra på gatan. Med detta menas till exempel lastbilar och traktorer som kör runt studenterna samt finare bilar som transporterar studenter.

Fordon som ska användas vid skrindåkning ska ställas upp från S:t Johannesgatan till i höjd med skolparkens scen, enligt instruktioner från polisen. Gatan är så pass bred att det går att ställa upp fordonen i dubbla rader.

Skrindor bör avgår runt klockan 13.00 och ska vara tillbaka vid skolparken klockan 14.00. Det är att starkt önskemål från eleverna att skrindorna är tillbaka klockan 14 då så att de då kan tas emot och firas av anhöriga.