Skolskjuts och UL-skolkort

Är du antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola kan kommunen hjälpa dig med skolskjuts. Där det inte går skolskjuts får du ansöka om UL-skolkort.

Ansök om UL-skolkort

Ansök om UL-skolkort på kommunens webbplats

(pdf, 43.6 kB)Kom ihåg att ansöka om nytt UL-skolkort inför varje läsår.

Skicka in ansökan

Skicka ansökningsblanketten via e-mail till skolbusskort.wgy@enkoping.se

Eller via post till:

Westerlundska gymnasiet
Sandbrogatan 2
749 49 Enköping

Kriterier för UL-skolkort

  • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
  • Ingen skolskjuts kör där du är folkbokförd
  • Du har minst sex km skolväg
  • Du är under 20 år
  • Du inte har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag

På gymnasiet så gäller inte regeln om växelvis boende vilket innebär att du inte kan få två olika busskort.

Beslut om UL-skolkort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat UL-skolkort

Trasigt eller borttappad kort anmäls hos UL på deras hemsida.

När går skolskjutsbussarna

Turlistor på kommunens webbplats

Är skolskjutsbussen försenad?

När bussen är försenad mer än 20 minuter eller inställd kan du få ett meddelande via sms. Du behöver göra en ny anmälan inför varje läsår.

Anmäl dig till sms-tjänst

Är skolskjutsbussen inställd?

Skolan informerar om de inställda bussarna via en nyhet på hemsidan. Är du under 18 år är din vårdnadshavare ansvarig för dig om skolskjutsen ställs in.

Vem ansvarar för skolskjuts och UL-skolkort?

Det är Bergkvara Buss som kör skolskjutsen och UL som hanterar skolkorten.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information