Läs- och skrivstudion

Läs- och skrivstudion är helt frivillig och erbjuder en lugn miljö för dig som behöver någon form av extra stöd.

Några exempel på stöd som erbjuds

Stödundervisning

Vi erbjuder stödundervisning i framför allt svenska, matematik och engelska, men du kan även få stöd i andra ämnen.

Läxhjälp

Du kan få hjälp med läxor och med träning i studieteknik för att bättre själv kunna planera dina studier.

Provhjälp

Du kan få stöd med att plugga på inför prov. Du har också möjlighet att göra prov i studion med läs- och skrivstöd.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Kanske tycker du att du har problem med att "läsa och förstå", att uttrycka dig skriftligt eller med att stava. Vi kan kartlägga och individuellt lägga upp tränings-program för just dig om du har någon form av läs-och skrivsvårigheter/dyslexi.

I Läs- och skrivstudion finns datorer. Det ger möjlighet att arbeta med inlämningsuppgifter och projektarbeten/gymnasiearbeten med visst stöd.

Är du intresserad av hjälp?

Titta in till läs- och skrivstudion för ett samtal, ta med ditt schema. Vi finns i sal 53 i E-huset och i sal 103 i C-huset. (C-huset finns på Korsängsgatan.) Vi har öppet alla skoldagar mellan klockan 8.45 och 16.00 (eller efter överenskommelse).

I E-huset finns Lotta Sainio och Peter Stål. I C-huset hittar du Margareta Klarbo och Ninne Bremfors.

Kontakt

Studio C: 0171-62 53 47
Studio E: 0171-62 53 24