Skolsköterska

Westerlundska gymnasiets skolsköterskor arbetar förebyggande och hälsofrämjande.


Under första läsåret erbjuds du som elev ett hälsobesök som omfattar ett samtal som fokuserar på kroppslig och mental hälsa samt skol- och fritidssituationen. Vid samma tillfälle ges också information om sex och samlevnad, skydd mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

För elever på vissa yrkesprogram erbjuds riktad hälsokontroll/undersökning utifrån yrkesmedicinska perspektiv. Hörselkontroll erbjuds elever på fordonsprogrammet, byggprogrammet och estetiska programmet musikinriktning.

Boka möte

Skolsköterskan arbetar till största delen med bokade besök och bokas lättast genom e-post. Du har även möjlighet att uppsöka skolsköterskan under mottagningstid. Måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 10.-30-11.30 och 13.00-14.00. Onsdagar har mottagningen endast öppet för bokade besök.

Skolläkare

Skolan har tillgång till skolläkare fyra timmar per månad för elever med skolrelaterade problem. Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Mottagningstid:
Måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 10.-30-11.30 och 13.00-14.00.

Kontakta Westerlundska gymnasiets skolsköterskor:

Ritva Eriksson ansvarar för EK, ES, FT, gymnasiesärskolan, HA, IM, RL och SA.
ritva.eriksson
@enkoping.se

0171-62 53 00

Gunnie Sunesson ansvarar för BF, BA, EE, NA, TE, VO.
gunnie.sunesson
@enkoping.se

0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Catarina Neljestam ansvarar för spåkintroduktion och IM.
catarina.neljestam
@enkoping.se

0702-71 75 60

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information