Buss 31 och 32

Beläggningsarbeten påverkar bussturer med buss 31 och buss 32 från och med 7 september till och med 15 september.

Trafikverkets arbetsledare har lovat att bussarna ska kunna passera men vissa förseningar kan uppstå.

7-8 september samt 13-15 september ska bussarna kunna gå som vanligt. 11-12 september kommer dock vägen att vara helt avstängd vilket leder till förändrade turer.

Detta gäller 11-12 september:

Buss 31: Sista hållplats för upphämtning blir Landsberga.

Buss 32 kl 07:20: Ingen ändring.

Buss 32 kl 08:00: Upphämtning sker vid Gissle vsk samt Håmsta vsk, därefter ordinarie väg mot Härkeberga och Enköping.

Buss 32 kl 14:10 & 15:10: Bussen åker via Noppsgärde, första stopp blir Gissle vsk, därefter Backa, Håmsta vsk, Långtora, Landsberga, Nysätra, Hammarby, Krattans vsk.

Buss 32 kl 16:15: Ordinarie väg till Gissle vsk, därefter Nysätra, Fridhem, Hammarby.