Upprop årskurs 1

I dag är det upprop i för dig som ska börja i årskurs 1. Uppropet är i aulan på Sandbrogatan 2.

Gå till vänster i entrén och följ sedan korridoren rakt fram tills den tar slut.

Efter uppropet fortsätter skoldagen. Lunch serveras i skolmatsalen och skolbussar går enligt tidtabell.

Klockan 9.00

Bygg och anläggning
Barn- och fritid
El- och energi
Restaurang och livsmedel
Samhällsvetenskap
Vård och omsorg

Klockan 9.30

Naturvetenskap
Teknik

Klockan 10.00

Ekonomi
Estet
Fordon och transport
Handel och administration

Klockan 11.00

Introduktionsprogram