Ett viktigt arbete med säkerheten på skolbussarna

Med anledning av den tragiska olyckan i Härjedalen i helgen får vi många frågor om bussarnas säkerhet. Kommunen har tillsammans med Bergkvara buss ansvar för säkerheten.

Det är också väldigt viktigt att eleverna verkligen använder bältet under bussturen. Därför ber vi skolpersonal och föräldrar att prata om att använda bältet i bussen med sina barn.

God trafiksäkerhet är ett grundläggande krav

Bergkvara buss kör de flesta skolskjutsarna i Enköpings kommun. För att skolskjutsarna ska vara trafiksäkra finns både lagkrav och krav i kommunens upphandling. För den tekniska säkerheten finns det krav på att bussarna inte får vara äldre än åtta år. De ska också ha bälten och alkolås. Det finns också särskilda krav på vilka däck som får användas. Bussarna kontrolleras vid en årlig besiktning.


Bergkvara buss bekräftar att alla bussar som kör för Enköpings kommun är godkända i besiktningen. Bergkvara buss har också ett systematiskt arbete med service och reparationer. Om det finns fel som riskerar säkerheten tas bussen omedelbart ur bruk.
Under det senaste året hade fyra av de besiktigade bussarna anmärkningar som behövde åtgärdas. Då togs bussarna ur bruk tills de var återställda.

 

Bältet måste vara på

I den dagliga rutinen finns det tid för att chaufförerna ska se till att eleverna har bälte på sig och att de ska sitta ner under bussturen. Det ska ske innan bussen lämnar hållplatsen. Busschaufförerna ska stanna bussen om de ser att elever tar av sig bältet eller att någon elev byter plats under resan. Ibland händer det att elever knäpper upp bältet när bussen kör. Det är svårt för busschaufförerna att
upptäcka eftersom de måste ägna all uppmärksamhet åt vägen och trafiken under körningen.


Vi har även själva varit ute och kontrollerat bältena på skolbussarna. Då har vi pratat med de elever som inte haft bältet fastspänt om varför det är så viktigt att ha det på.
Vi ber både skolpersonal, lärare och föräldrar att prata med sina barn och elever om hur viktigt det är att ha på bältet i bussen. Bergkvara buss erbjuder också alla skolor att få ett besök med en genomgång av säkerheten i bussen.

 

Kontakt

Ingela Ernlund
Skolskjutssamordnare
Telefon: 0171-62 68 54

Leif Hultin
Bergkvara buss
076-762 98 83

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information