Du som bor i Bredsand och tidigare fått UL-busskort

Du som går på gymnasiet och bor längre bort än sex kilometer från skolan har rätt att få ett UL-busskort.

Tidigare har alla gymnasieelever som bor i Bredsand fått ett sådant UL-busskort. Efter en kontroll av avståndet mellan skolan och bostaden har det visat sig att flera elever har kortare avstånd än sex kilometer.

Från och med läsåret 17/18 är det bara de som har mer än 6 kilometer som kommer få ett UL-busskort för resor till och från Westerlundska gymnasiet.

Du som ändå vill åka buss får köpa ett eget busskort.

 

Har du frågor?

Kontakta Elisabeth Lundholm på Westerlundska gymnasiet genom att ringa 0171-62 55 60 eller maila elisabeth.lundholm@enkoping.se.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information