FIFA och gemenskap

Just nu pågår en FIFA-turnering på Westerlundska gymnasiet!

För att lära känna varandra och ha roligt tillsammans behöver vi inte tala samma språk. Detta är uppenbart när nyanlända elever och elever på nationella program spela FIFA och umgås under lunchrasten. Turneringen är ett initiativ till integration av en grupp elever i skolans elevkår.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information