Grattis Wahik

Wahik är uttagen till yrkeslandslaget TEAM SWEDEN som expert i WorldSkills International.

Vi vill gratulera Wahik Alexan som blivit uttagen till yrkeslandslaget TEAM SWEDEN som expert i WorldSkills International. Wahik jobbar som yrkeslärare på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning husbyggnad. Där undervisar han eleverna i betong.

Rollen som expert

I varje yrke finns en expert från varje land. Experten måste vara dokumenterat yrkesskicklig och erfaren för att bli certifierad av WorldSkills som expert/domare. Experten har flera viktiga roller innan och under tävlingarna. Det är experterna som tillsammans förbereder och beslutar om tävlingsuppgifter och utvärderingskriterier. Det är experterna som ser till att tider hålls, och att de tävlande är insatta i tävlingsuppgifterna. Och slutligen är det experterna som utvärderar och betygsätter de tävlande. På hemmaplan, innan tävlingarna, är experterna viktiga för att förbereda de tävlande på så bra sätt som möjligt.

Wahik är vice chefs expert

Wahik har blivit befordrad till vice chefs expert i grenen ”Concrete Construction Work” som betyder att han ska vara med under förberedelseveckan av arrangemanget som kommer att ske i februari 2015. "Vi är glada och stolta att Sverige är med i denna ledningsgrupp som kan påverka och ha inflytande. Dessutom ger det oss möjligheten att utveckla verksamheten hos oss med tanke på att EM 2016 kommer att hållas i Göteborg" säger Wahik.

Construction Skills Sweden är en plattform för byggbranschens samverkan kring yrkestävlingar för ungdomar. Grunden läggs på de lokala gymnasieskolorna och de deltar i yrkes-SM, EM och VM. Syftet är att höja kvaliteten i yrkesutbildningarna, öka de enskilda yrkenas attraktionskraft och på sikt bidra till att lösa kompetensförsörjningen. Världsmästerskapet 2015 arrangeras av Brasilien i år; i São Paulo i augusti 2015.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information