Projektarbete på Bryggholmen

Bygg- och anläggningsprogrammet har fått i uppdrag att utföra en nybyggnation av pumphus/servicebyggnad på Bryggholmen.

Arbetet omfattas av konstruktion och utförande av fundament i armerad betong samt trästomme med färdig byggnation. Markarbeten och installationer utfördes av Enköpings Kommun.

Genomförandet av arbetet är planerat inom ramen av kursen projektarbete. Två grupper bildades av eleverna i årskurs 3 med inriktning husbyggnad. Grupperna fick varsin handledare.

En grupp byggde väggar och takstolar som senare ska monteras på plattan. Den andra gruppen byggde formen med utsättningen för att därefter armera och gjuta plattan.

Lärare och elever vill passa på att tacka Westerlundskas kökschef, Jonas Österlund, med personal för deras fantastiska service med matleveranser under projektets gång.

Bildreportaget om när väggarna restes, taket lades och huset började kläs invändigt. Text och foto: Lars Hegerius (pdf, 3.2 MB)

Bildreportaget om hur plattan växt fram. Text och foto: Wahik Alexan (pdf, 10 MB)

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information