Våra idrottsutbildningar


Är du intresserad av idrott? På Westerlundska gymnasiet kan du kombinera dina gymnasiestudier med enidrottsutbildning. Nationell idrottsutbildning (NIU) eller Lokal idrottsutbildning (LIU).

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning (NIU) är en unik möjlighet för dig som vill kombinera dina gymnasiestudier med elitsatsning på ridsport eller rugby.

På NIU går du ett vanligt gymnasieprogram men läser utöver det ämnet specialidrott. Målet med idrottsutbildningen är att du på sikt ska kunna nå nationell elit. NIU går att kombinera med sex av våra program.

Program med NIU

Ansöker till NIU

Ansök till NIU senast den 1 december 2018. Respektive specialidrottsförbund sköter uttagningen. Blir du antagen till NIU måste du sedan söka till ett av våra nationella gymnasieprogram i gymnasievalet, senast torsdagen den 15 februari 2019.

NIU rugby (pdf, 147.2 kB)

NIU ridsport (pdf, 165.7 kB)

Lokal idrottsutbildning

Lokal idrottsutbildning (LIU) passar dig som är aktiv i en förening och vill kombinera dina gymnasiestudier med handboll, ishockey eller fotboll.

På LIU går du ett vanligt gymnasieprogram men får hjälp av skolan att skapa förutsättningar för träning. LIU går att kombinera med åtta av våra nationella program.

Program med LIU

Ansök till LIU

Ansök senast den 15 februari 2019.

LIU handboll (pdf, 192.9 kB)

LIU fotboll (pdf, 204.3 kB)

LIU ishockey (pdf, 255 kB)