Studie- och yrkesvägledning

Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Vad kan en studievägledare hjälpa till med?

Valen blir i dag allt fler och viktigare, men kan även kännas svåra att strukturera på egen hand. En god självkännedom och en bred kunskap om omvärlden är viktigt för att du ska få ett bra beslutsunderlag. Till studievägledaren kan du vända dig om du vill ha hjälp med att strukturera dina tankar och frågor.

Studie- och yrkesvägledaren svarar på frågor som handlar om:

  • kartläggning av dina tidigare utbildningar
  • val av yrke eller byte av yrke
  • validering och prövning
  • antagnings- och behörighetsregler
  • information om yrken och arbetsmarknad
  • planering av dina studier mot till exempel en examen

Så här kan du förbereda dig inför samtalet

  • Ta med dig betyg och eventuellt andra viktiga handlingar. Studievägledaren behöver se dem för att ge dig rätt hjälp.
  • Skriv gärna ned dina frågor.

Studieplan

Alla som studerar på Komvux har en studieplan. Den ska visa hur du ska ta dig till målet. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studie- och yrkesägledaren kan hjälpa dig med att göra en studieplan.

Nyttiga länkar

Skolverkets webbplats för val av skola och studier, utbildningsinfo.se

Yrkesbeskrivningar och framtidsprognoser på arbetsförmedlingens webbplats

Studieval inom akademiska yrken på Sacos webbplats

Högskolutbildning och högskoleprovet, studera.nu

Antagning och antagningsstatistik på högskolor/universitet, antagning.se

Räkna ut ditt meritvärde - räknehjälp på antagning.se

Yrkesutbildningar på yrkeshögskolans webbplats

Estetiska utbildningar, konstkulturutbildning.se

Utbildningar på folkhögskolor, folkhögskola.nu

Studiemedel på Centrala studiestödsnämndens webbplats (CSN)

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux