Stöd i studion

Komvux har en speciallärare som kan stötta dig med handledning och strukturering.

I Studion finns plats för dig som har behov av särskilt stöd i undervisningen.

Du får en individuell utvecklingsplan. Denna följs upp med regelbundna utvärderingar för att stämma mot målen. Du får möjlighet till enskild handledning efter behov. Läraren i Studion har regelbunden kontakt med dina ordinarie lärare så du får en helhet i din utbildning. Intagning sker efter överenskommelse mellan den studerande, ordinarie lärare i ämnet och speciallärare i Studion.

Studion finns i sal B419 på plan 4 i B-huset. Där träffar du specialläraren Dan Viberg.

Telefonnummer: 0171-62 59 15

Öppettider i Studion

måndagar klockan 13-15

onsdagar klockan 8.30-15

fredagar klockan 8-12

Välkommen!

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux