CSN, studieekonomi

Det finns olika sätt att klara ekonomin under studietiden.

Du kan till exempel finansiera din utbildning genom att få:

  • studiemedel
  • andra studiefinansieringsformer (a-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpenning)
  • bibehållen lön från arbetsgivaren.

Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan bevilja studiemedel från och med hösten det år som du fyller 20 år. Du kan få studiemedel som längst till och med det år du fyller 56 år men rätten att låna pengar begränsas redan från att du fyllt 47 år. Studiemedlet är uppdelat i en bidrags- och en lånedel. Du väljer själv om du vill ha endast bidragsdelen eller om du även vill nyttja lånedelen.

Du kan läsa en eller flera kurser på Komvux. Varje kurs har ett visst antal gymnasiepoäng. Gymnasiepoängen avgör hur mycket studiestöd du kan få. För att få ersättning på heltid krävs 20 gymnasiepoäng per vecka, det vill säga minst 200 poäng per studieperiod (10 veckor).

Mer information om CSN

 

Andra studiefinansieringsformer

  • A-kassa

När du har a-kassa är grundregeln att du ska söka arbete aktivt och vara beredd att ta lämpligt arbete under tiden du har a-kassa. Det innebär att du kan studera på deltid med bibehållen a-kasseersättning om a-kassan anser att det inte hindrar dina möjligheter att ta ett arbete. Kontakta din a-kassa för mer information.

  • Försörjningsstöd, sjukpenning och sjukersättning

Kommunens verksamhet för ekonomiskt bistånd respektive Försäkringskassan bestämmer om du kan studera när du har försörjningsstöd (socialbidrag), sjukpenning eller sjukersättning.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux