Betyg

Information om betyg, slutbetyg och gymnasiexamen.

Bifoga betyg vid ansökan till Komvux

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in kopior av dina tidigare betyg och intyg. Vi kan inte godta bilder på meritlistan på Antagning.se. Vi behöver se rubriken på ditt betygsdokument och utfärdandedatum. Du kan antingen bifoga betygen digitalt i webbansökan eller skicka in papperskopior till: Komvux, Box 921 eller 745 25 Enköping.

Du kan få hjälp att skanna dokumenten på Komvux. Dokumenten bör sparas i pdf-format.

Om du har tappat bort dina betyg, så kan du kontakta nedan för att få en digital betygsutskrift:

  • Om du studerade på Westerlundska gymnasiet (efter år 1970) kontaktar du dem på wgy.info@enkoping.se eller ringer på telefonnummer 0171-62 55 60. Ange personnummer, namn (under studietiden), avgångsår och klass.
  • Om du har studerat på Komvux de senaste 5 åren, läs nedan under rubriken Beställa betyg.
  • Om det var mer än 5 år sedan som du studerade på Komvux, kontaktar du kommunarkivet i Kommunhuset. E-postadress kommunarkivet@enkoping.se eller ring kommunens växel på telefonnummer 0171-62 50 00.
  • Om du har studerat i någon annan kommun, vänder du dig till skolan eller kommunarkivet i den kommunen.

Beställa betyg

Om du vill få ut dina betyg från kurser du har läst på Komvux (eller via Komvux utbildningsanordnare: Miroi, Jensen, MedLearn eller Kompetensutvecklingsinstitutet/KUI) ska du beställa en betygsutskrift.

Komvux skickar inga betyg automatiskt. Du beställer ditt betyg genom att fylla i en blankett. Fyll i vilka kurser som du vill ha med i betygsutdraget. Tänk på att det är en viss handläggningstid.

Beställa betyg

Komvux i Enköping skickar in betygen till Antagningsservice flera gånger per år. Inför sista kompletteringsdag på högskola/universitet skickas alla uppgifter in igen till Antagningsservice.

Mer om betyg till högskola/universitet på antagning.se

Har du ett studiebevis eller ett samlat betygsdokument från gymnasiet?

Om du ska söka till universitet eller högskola, måste du ha ett betygsdokument som heter Examensbevis eller Slutbetyg.

Med övriga betygsdokument (Studiebevis, Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalog) är du obehörig. För att bli behörig och få ihop till ett giltigt betygsdokument, behöver du boka tid med en studievägledare för att gå igenom vilka kurser som ska ingå i betygsdokumentet. Vi behöver sedan minst tre veckors handläggningstid.

UHR (Universitets- och högskolerådet) skriver på sin webbplats att en del som söker till högskola/universitet, verkar ha uppfattat att antagningssystemet skapar "virtuella examensbevis" och lägger ihop olika betygsdokument, men så fungerar det inte.

Den som bara skickar in ett studiebevis från gymnasieskolan tillsammans med ett utdrag ur kurskatalog från Komvux uppnår inte grundläggande behörighet inför högskolestudier, enligt UHR.

Gymnasieexamen

En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. 

  • innehåller 2400 poäng
  • gymnasiegemensamma ämnen
  • programgemensamma ämnen och fritt valda ämnen
  • gymnasiearbete

Om du har läst kurser för länge sedan, kan du bara ta med de gamla kurser som har en motsvarande ny kurs, vilket betyder att en del kurser försvinner. I vissa fall kan regelverket för ett slutbetyg vara bättre. Studievägledarna hjälper dig att kontrollera vilka kurser som kan omvandlas för att ingå i en gymnasieexamen.

Betygen omvandlas till den nya betygsskalan, A-F.

Nya regler kring ämnet Idrott och hälsa 1

Från den 1 januari 2017 får inte ett betyg i kursen Idrott och hälsa 1 ingå i en gymnasieexamen från Komvux. Om du har läst den kursen, så måste du komplettera med en annan 100-poängs kurs, för att komma upp i totalsumman 2400 poäng.

Slutbetyg upphör den 1 juli 2020

Regeringen har beslutat att flytta fram slutdatumet för att utfärda slutbetyg till den 1 juli 2020. Deadlinen för slutbetyg har ändrats två gånger. Deadlinen var först 1 juli 2015 och ändrades sedan till den 1 januari 2017. Nu har alltså deadlinen flyttats fram till den 1 juli 2020.

Regeringens pressmeddelande 25 november 2016

Du som ska ta ut ett slutbetyg måste boka tid för samtal hos en studievägledare.

Kontaktuppgifter till studievägledarna

Till samtalet ska du ta med dig tidigare betyg från gymnasieskola och/eller komvux och kursbeskrivningar på eventuella lokala kurser. Underlag är till exempel samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog samt beskrivning av lokal kurs. Du och studie- och yrkesvägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i ditt slutbetyg.

När ett slutbetyg utfärdas ska det göras enligt de tidigare bestämmelserna i förordning (2002:1012) och de föreskrifter som gäller enligt den. Om ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det.

Skolverkets information om övergångsreglerna för slutbetyg

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux