Studiestartsstöd

Nyhet för dig som är arbetslös och vill börja studera

1 januari 2018 börjar det nya studiestartsstödet att gälla i Enköpings kommun. Stödet är för dig som är 25-56 år och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du ska:

  • ha en kort tidigare utbildning
  • ha ett stort behov av utbildning
  • inte haft studiestöd de senaste tre åren.

Du kan få studiestartsstöd i totalt 50 veckor vid heltidsstudier.

Är du intresserad?

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information. Vi på Komvux kommer att informera om våra kurser vid ett informationsmöte på Arbetsförmedlingen den 24 november.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux