Deadline för slutbetyg framflyttad

Regeringen har beslutat att flytta fram slutdatumet för att utfärda slutbetyg till den 1 juli 2020.

Deadlinen för slutbetyg har ändrats två gånger. Deadlinen var först 1 juli 2015 och ändrades sedan till den 1 januari 2017. Nu har alltså deadlinen flyttats fram till den 1 juli 2020.

Regeringens pressmeddelande 25 november 2016

Du som ska ta ut ett slutbetyg måste boka tid för samtal hos en studievägledare. Skicka e-post till studievägledarnas gemensamma e-postadress syv.komvux@enkoping.se eller ring till receptionen på telefonnummer 0171-62 54 04 för att boka en tid.

Till samtalet ska du ta med dig tidigare betyg från gymnasieskola och/eller komvux och kursbeskrivningar på eventuella lokala kurser. Underlag är till exempel samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog samt beskrivning av lokal kurs. Du och studie- och yrkesvägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i ditt slutbetyg.

När ett slutbetyg utfärdas ska det göras enligt de tidigare bestämmelserna i förordning (2002:1012) och de föreskrifter som gäller enligt den. Ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det.

Skolverkets information om övergångsreglerna för slutbetyg

Nya regler kring gymnasieexamen

Från den 1 januari 2017 får inte ett betyg i kursen Idrott och hälsa 1 ingå i en gymnasieexamen från Komvux. Om du har läst den kursen, så måste du komplettera med en annan 100-poängs kurs, för att komma upp i totalsumman 2400 poäng.

Om du har frågor, så kan du skicka e-post till studievägledarnas gemensamma e-postadress syv.komvux@enkoping.se

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux