Hissen i hus B

Från och med den 26 september behöver man ha en nyckel för att kunna åka hissen i hus B.

Många använder hissen oavsett om behov finns eller inte.

Detta innebär att de som av olika anledningar inte kan gå i trapporna får vänta länge på att kunna förflytta sig mellan våningsplanen.

För att underlätta för personer som är i behov av hiss kommer man från och med den 26 september att behöva nyckel för att använda den.

Behöver du åka hiss får du ta kontakt med vår rektor. Prata med receptionen.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux