Vårt kursutbud

Vi erbjuder flera olika typer av kurser. Du kan välja att läsa en enstaka kurs hos oss eller en hel yrkesutbildning. Prata gärna med en studievägledare inför ditt val av kurser.

Grundläggande kurser - motsvarar utbildningen på grundskolan

Inom grundläggande vuxenutbildning placeras du på den nivå som motsvarar dina förkunskaper. Studietiden kan variera mellan en och fyra terminer. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Du som är intresserad av att studera på grundläggande nivå, ta kontakt med våra studievägledare för mer information.

Gymnasiala kurser - motsvarar utbildningen på gymnasiet

Syftet med den gymnasiala vuxenutbildningen är att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar gymnasieutbildningen för ungdomar. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra. Det är samma kursplaner och betygskriterier som gäller inom kommunal vuxenutbildning som inom gymnasieskolan för ungdomar med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Alla våra kurser på gymnasial nivå erbjuder vi både reguljärt med lektioner och som närdistans. För att läsa på distans hos oss krävs god datavana och möjlighet att komma hit för examinationsträffar tre-fyra gånger per kurs. De flesta kurserna läses på halvfart, det vill säga på 10 veckor. Några kurser läser man på kvartsfart, det vill säga 20 veckor. Ska du läsa fler kurser hos oss rekommenderar vi att du gör en studieplan tillsammans med en studievägledare.

Svenska för invandrare (Sfi) - för dig som behöver lära dig svenska från grunden

Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter. I datasalen arbetar du självständigt på den nivå du befinner dig med olika språkprogram som finns på datorerna och på internet.

Lärvux - för dig som tidigare har studerat på grund- och gymnasiesärskolan

På Lärvux kan du läsa kurser inom träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola. Det finns många ämnen att välja mellan. Lärvux har en egen kurskatalog.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar inom Komvux är i första hand till för dig som vill ha ett yrke men som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet. Du som har en gymnasieutbildning och som är intresserad av en utbildning på högre nivå, kan läsa en yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan (YH).

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux