Mer Energi i Hummelsta

Kan fysisk aktivitet varje dag i skolan öka elevens välmående och resultat? Det menar vi på Hummelstaskolan som driver det femåriga projektet Mer Energi i Hummelsta – MEIH.

Test

I projektet vill vi ge alla eleverna en bättre social och fysisk hälsa för att var och en ska nå sin fulla potential. Vi menar att barn som är fysiskt aktiva presterar bättre i alla skolämnen, har en bättre koncentrationsförmåga och sover bättre. En synergieffekt till utökad fysisk aktivitet är också förbättrad motorik. Förbättrad motorik gör att fler barn vill och kan delta i lek på raster, fritiden och i föreningslivet utanför skolan. Det hjälper till att stärka elevernas sociala situation.

För eleverna på Hummelstaskolan har mängden idrott och rörelse ökat från två pass i veckan till fem. Vi skiljer på idrott och rörelse i form av aktivitetspass, men det gemensamma är att det ska vara pulshöjande, att eleverna är ombytta och att de blir svettiga. Ombyteskläder finns att låna. Ingen ska behöva avstå ett idrotts- eller aktivitetspass för att man glömt idrottskläderna.

Läs mer om aktivitetspass här

Projektet startade höstterminen 2014 och pågår i fem år fram till våren 2019. Projektet finansieras av Enköping kommuns fond för sociala investeringar med totalt 2 500 000 kronor under fem år.

Vad tycker eleverna?

Barn i idrottshall

Efter projektets första halvår frågade vi eleverna: ”Om du fick välja, skulle du vilja fortsätta med aktivitetspassen varje dag eller skulle du vilja göra något annat?”

Det var bara 2 av 145 tillfrågade elever som inte ville fortsätta. Motiveringar som ”bra känsla i kroppen”, ”roligt” och ”man mår bra” var återkommande till varför eleverna vill fortsätta.

Forskare och externa aktörer följer utvecklingen

Ett forskarlag på Karolinska Institutet följer utvecklingen av elevernas kognitiva förmågor. Forskaren Elin Helander hjälper oss med kognitiva tester och stressenkäter. Exempel på kognitiva förmågor är förmågan att minnas, dra slutsatser, använda språk och göra matematiska beräkningar.

För att det ska bli ett bra projekt som vilar på vetenskaplig grund samarbetar vi med Klingberg Lab vid Karolinska Institutet. Samarbetet sker under ledning av Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap.

Vi får också hjälp av GIH-Stockholm att validera de konditionstester vi gör med hjälp av ergometercyklar.

Under hösten 2015 kommer vi, i samarbete med Activio Fitness, att undersöka om intensiteten på aktivitetspassen höjs när eleverna kan se sin puls och vet hur mycket de anstränger sig.  

Utvärdering

Projektet utvärderas kontinuerligt.

Läs resultaten

Prins Daniel imponeras av Mer Energi i Hummelsta

Måndagen den 12 september fick elever och personal på Hummelstaskolan besök av H.K.H. Prins Daniel. Prinsen hade hört talas om skolans projekt Mer Energi i Hummelsta (MEIH) och ville gärna komma på besök för att höra mer.

Läs mer om prinsbesöket här

Mer information

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta oss på telefon 0171-62 70 50 eller e-postadress meih@enkoping.se.

Kontakt

Adress: Gamla vägen 34, 745 71 Enköping