År: F–6
Antal: 210 elever
Driftsform: Kommunal
Huvudman: Enköpings kommun

Adress- och kontaktuppgifter:
Gamla vägen 34, 745 71 Enköping
Telefon: 0171-62 70 50
E-post: hummelstaskolan@enkoping.se

På Hummelstaskolan arbetar vi med Hummelstastilen där nyckelorden är respekt och hänsyn.

I skolans närhet finns stora grönområden med skog och åkrar. Närheten till naturen använder vi i undervisningen på många olika sätt. Runt skolan finns en stor skolgård med fotbollsplan, löparbana, längdhoppningsgrop, klätterställning, gungor och grönytor. 

Vi har även tillgång till två idrottshallar. I den ena hallen finns en klättervägg som vi använder i idrottsundervisningen och i Skol-IF. 

Kontakt

Adress: Gamla vägen 34, 745 71 Enköping