År: F–9
Antal: 720 elever
Driftsform: Kommunal
Huvudman: Enköpings kommun

Adress- och kontaktuppgifter:
Kantarellgatan 1, 749 44 Enköping
Telefon: 0171-62 67 00
E-post: bergvretenskolan@enkoping.se

Bergvretenskolan är en arbetsplats för elever och personal som präglas av trygghet och studiero där alla elever når framgång i sitt skolarbete och rustas för ett livslångt lärande samt till goda samhällsmedborgare.

På Bergvretenskolan ska alla få utveckla sitt allra bästa jag. Verksamheten vilar på ansvar och delaktighet. Den har god ordning och struktur och genomsyras av trygghet, tolerans, värme och generositet. Fokus ligger på elevens lärande och att alla elever ska känna till sin egen utveckling i förhållande till de olika kunskapskraven. Genom regelbunden utvärdering blir lärandet synligt och vi får underlag för fortsatt utveckling.

Bergvretenskolan är en skola som erbjuder inspiration, engagemang och en utmanande och spännande lärandemiljö. Här tas elevernas och personalens kompetens, samspel och idéer till vara.

Kontakt

Adress: Kantarellgatan 1, 749 44 Enköping
Telefon: 0171-62 67 00
E-post: bergvretenskolan@enkoping.se