Viking Couture

 

Välkommen att besöka utställningen Viking Couture, en utställning som inte bara är spännande utan också vacker och färgsprakande. Genom samarbete mellan forskare i textilarkeologi, modedesigner och hantverkare sätts gammal kunskap - via dräkt och textil - i nytt ljus.

Utställningen vill på ett enkelt sätt också spegla östliga perspektiv som ofta förbises i förmedling av vikingatiden. Detta har lett till stor medial uppmärksamhet också internationellt.

Det här är en resa som tar sin början för mer än 1000 år sedan i en äldre vikingakvinnas grav. Hemligheter som begravdes tillsammans med kvinnan ger oss ny kunskap, som visualiseras i utställningen tillsammans med nytillverkade kreationer, inspirerade av hennes begravningsdräkt. 

Utställningen har finansierats med medel från Riksbankens jubileumsfond (RJ). Läs mer här:


https://www.rj.se/anslag/2016/viking-couturepublik-arena-for-forskning-dialog-och-kommunikation/

https://www.rj.se/For-forskare/kommunikationsprojekt/ 


 

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram