Visa alla

Din sökning enskilt avlopp ansökan gav 19 träffar

Filtrera resultat

 1. ansokan-tillstand-installera-eget-avlopp-anmalan-andring-eget-avlopp.pdf (pdf)

  www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

  Senast ändrad: 2017-03-20 22.24 • Storlek: 444.9 kB

 2. Handläggningstid och tillståndsprocess

  och byggnadsförvaltningen för att få veta vilka grannar som ska skriva på grannintyget. Ladda ner grannintyget (pdf, 90.9 kB) Vi gör en slutlig bedömning av ärendet och fattar beslut om tillstånd för enskilt avlopp

  Senast ändrad: 2017-02-06 07.23 • Storlek: 1.9 kB

 3. ansokan-tillstand-installera-varmepump.pdf (pdf)

  enkoping.se Vatten- skyddsområde Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Ja Nej Vattentäkt och avlopp Fastigheten har Kommunalt vatten Enskilt vatten (rita in brunnen på kartan) Fastigheten har Kommunalt

  Senast ändrad: 2017-04-07 13.00 • Storlek: 98.3 kB

 4. Ansök om bygglov

  tillstånd för enskilt avlopp För att få bygglov måste du ha möjlighet att ordna vatten och avlopp eller att det redan finns en godkänd vatten- och avloppsanläggning. Innan kommunen kan ge svar på ett förhands

  Senast ändrad: 2017-10-23 16.43 • Storlek: 10.2 kB

 5. anmalan-byggprojekt-inte-lovpliktigt.pdf (pdf)

  för vatten och avlopp. Innebär ny- installation eller ändring av både kommunalt samt enskilt vatten och avlopp. Kom ihåg att du även måste göra en anmälan till miljöavdelningen om det gäller enskilt avlopp

  Senast ändrad: 2017-04-13 11.28 • Storlek: 272.5 kB

 6. Regler för bostadsanpassningsbidrag

  från sakkunnig Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det är oftast en arbetsterapeut utformar ett sådant intyg

  Senast ändrad: 2017-08-08 13.42 • Storlek: 16.2 kB

 7. oversiktsplan-140513.pdf (pdf)

  Översiktsplan 2030 Enköpings kommun MED FOKUS PÅ LANDSBYGDSUTVECKLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-13 UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www

  Senast ändrad: 2016-07-28 10.56 • Storlek: 14.8 MB

 8. enkoping-arsredovisning-2012.pdf (pdf)

  re- sultatet ska realisationsvinster avgå. Underskott som upp- stått under ett enskilt räkenskapsår ska återställas inom de närmaste tre åren. Kommunen uppfyller balanskravet och har inga underskott

  Senast ändrad: 2016-05-21 10.32 • Storlek: 2.1 MB

 9. enkoping-arsredovisning-2015.pdf (pdf)

  som kommunen har. Utifrån miljöutredningen har bland annat en kemi- kalieinventering gjorts. • En VA-plan innehållande bland annat VA-policy och riktlinjer för enskilda avlopp har antagits. • Paddeborgsparken

  Senast ändrad: 2016-05-21 11.25 • Storlek: 1.8 MB

 10. nyinflyttad_enkoping-2015.pdf (pdf)

  på www.enkoping.se. Om du önskar fristående skola kontaktar du den direkt för ansökan. Gymnasium På Westerlundska gymnasiet i Enköping anord- nas de flesta av de nationella gymnasieprogram- men. Här finns ett brett

  Senast ändrad: 2016-03-30 10.58 • Storlek: 3.5 MB