Visa alla

Din sökning enskilt avlopp ansökan gav 23 träffar

Filtrera resultat

 1. Enskilt avlopp

  Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett. Ansök om tillstånd Hur går en ansökan till om tillstånd för enskilt avlopp? ​Att ansöka om tillstånd för enskilt

  Senast ändrad: 2018-01-29 10.04 • Storlek: 1.6 kB

 2. Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

  Ansök om tillstånd för enskilt avlopp Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Ansökan om installation av minireningsverk

  Senast ändrad: 2018-01-29 10.30 • Storlek: 2.5 kB

 3. Ansokan-tillstand-installera-enskilt-avlopp-anmala-andring-enskilt-avlopp.pdf (pdf)

  www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

  Senast ändrad: 2018-01-29 10.30 • Storlek: 445 kB

 4. Hur går en ansökan om enskilt avlopp till?

  Hur går en ansökan om enskilt avlopp till? Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp. 1. Du vill installera enskilt avlopp Om du vill installera ett enskilt

  Senast ändrad: 2018-01-29 10.12 • Storlek: 3 kB

 5. Latrin och slam

  månader. Ansök Hur ofta hämtas avloppsslammet? Avloppsslammet hämtas en gång per år hos alla som har ett enskilt avlopp. I vissa fall kan du ansöka om glesare slamtömning. Vad måste jag göra

  Senast ändrad: 2017-11-22 09.20 • Storlek: 1.4 kB

 6. ansokan-tillstand-installera-varmepump.pdf (pdf)

  enkoping.se Vatten- skyddsområde Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Ja Nej Vattentäkt och avlopp Fastigheten har Kommunalt vatten Enskilt vatten (rita in brunnen på kartan) Fastigheten har Kommunalt

  Senast ändrad: 2017-11-27 09.36 • Storlek: 96.2 kB

 7. Bygga nytt, ändra eller riva

  är du välkommen till öppet hus för bygglov. Vi svarar på frågor om bygglov och eget avlopp. Du får hjälp med ditt eget ärende och svar på allmänna frågor. Ansök/anmäl via e-tjänst Ansök/anmäl via blankett Vad ska

  Senast ändrad: 2018-01-15 14.22 • Storlek: 8.6 kB

 8. anmalan-byggprojekt-inte-lovpliktigt.pdf (pdf)

  anläggning för vatten och avlopp. Innebär ny- installation eller ändring av både kommunalt samt enskilt vatten och avlopp. Kom ihåg att du även måste göra en anmälan till miljöavdelningen om det gäller enskilt

  Senast ändrad: 2017-11-27 09.46 • Storlek: 283.2 kB

 9. Regler för bostadsanpassningsbidrag

  möbler. Du kan inte få bidrag till anpassning av fritidshus, endast för att anpassa den bostad där du permanent bor. Intyg från sakkunnig Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet

  Senast ändrad: 2017-08-08 13.42 • Storlek: 16.2 kB

 10. plan-och-bygglovstaxa-2018.pdf (pdf)

  installation vatten eller avlopp (enskilt) 50 Ändring, installation vatten eller avlopp (kommunalt) 90 Attefall, komplementbyggnad 4 18 Attefall, komplementbostadshus 4 28 Attefall, tillbyggnad 4 15 Attefall, ny

  Senast ändrad: 2017-12-29 13.43 • Storlek: 1.2 MB