År: F–6
Antal: 200 elever
Driftsform: Kommunal
Huvudman: Enköpings kommun

Adress- och kontaktuppgifter:
Torgbacken, 745 39 Enköping
Telefon: 0171-62 67 40
E-post: rombergaskolan@enkoping.se

Rombergaskolan ligger i norra delen av Enköpings tätort. Eleverna kommer från den kringliggande landsbygden och från stadsdelen Romberga. Kunskap, trygghet och arbetsglädje är våra ledord.

Kunskap: Flera pedagoger i små klasser ger bra möjligheter för alla elever att bli sedda och få
den hjälp de behöver. Detta ger goda förutsättningar för eleverna att nå målen. Förskoleklass, fritidshem och skola har ett nära samarbete. Vår mångkulturella skola skapar förutsättningar för alla elever att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt och ger unika möjligheter att rustas för morgondagens samhälle.

Trygghet: Rätten till trygghet är självklar för alla i Rombergaskolan! Kamratstödjare och rastvärdar bidrar till tryggheten på rasterna. Förhållningssättet ”alla barn är allas barn” råder bland personalen. Det innebär att alla vuxna tar gemensamt ansvar för eleverna. För oss är en bra och fungerande föräldrakontakt självklar.

Arbetsglädje: Rombergaskolan präglas av ett mycket välkomnande och gott samarbetsklimat. Varje
läsårsstart har vi en välkommen-till-skolan-fest. Ungefär en gång i månaden har vi stormöten där hela skolan träffas för att uppleva saker. Det bidrar till att vi-känslan stärks.

Kontakt

Adress: Torgbacken, 745 39 Enköping
Telefon: 0171-62 67 40
E-post: rombergaskolan@romberga.enkoping.se