Det är vi som är Trygg hemgång

Trygg hemgång består av ett team med under­sköterskor, sjuk­sköterskor, arbets­terapeuter, fysio­terapeuter samt biståndshand­läggare som tillsammans med dig och dina anhöriga ser över hemmiljön och vad du bäst behöver för att kunna bo kvar hemma.

Enhetschef:

Linda Bejersten,
telefon: 0171-62 51 26
e-post: linda.bejersten@enkoping.se

Arbetsledare och fysioterapeut:

Agneta Öztomsuk,
telefon: 0171-62 59 44
e-post: agneta.oztomsuk@enkoping.se