Trygg hemgång

Trygg hemgång innebär en möjlighet att under trygga förhållanden prova om du kan bo kvar hemma efter en tid på sjukhus och ta reda på vilken hjälp du kan behöva då.

Om du har legat på sjukhus kan du känna dig osäker på hur det ska gå när du kommer hem. Då kan teamet Trygg hemgång hjälpa dig. De kan vara hos dig dygnet runt de första dagarna. Därefter kommer teamet under några veckor tillsammans med dig fram till vilket stöd som passar dig bäst och vad du känner dig trygg med. Ditt behov av omsorg och trygghet och dina förmågor bestämmer hur lång tid teamet Trygg hemgång är hos dig.

Vanliga frågor

Vad kan jag få hjälp med av Trygg hemgång?

​Du kan bland annat få hjälp med läkemedelshantering, hjälpmedel, anpassning, träning och omsorg. Det viktiga är att du får göra det du själv klarar av att göra och på ditt sätt, i din hemmiljö. Under tiden vi utreder dina behov har du en kontaktperson i Trygg hemgång som du och dina anhöriga kan vända er till.

Vad händer efter utredningen om Trygg hemgång?

​I slutet av utredningstiden träffas ni hemma hos dig: biståndshandläggare, din kontaktperson i Trygg hemgång och, om du vill, dina anhöriga. Vid denna träff pratar ni tillsammans om hur det har fungerat och vilka insatser du behöver framöver. Om du ansöker om hemtjänst får du under mötet möjlighet att välja utförare.

Vad är Trygg hemgång?

​Trygg hemgång består av ett team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt biståndshandläggare som tillsammans med dig och dina anhöriga ser över hemmiljön och vad du bäst behöver för att kunna bo kvar hemma.

Fördjupning