Tandvård

Kommunen erbjuder inte tandvård.

Om du behöver komma i kontakt med en tandläkare kan du vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare. Du kan få tandvårdsstöd i vissa fall.

Vanliga frågor

Vem har rätt till tandvårdsstöd?

​Bor du i ditt eget hem och har ett omfattande behov av vård- och omsorgs­insatser, har en psykisk sjukdom som har varat i mer än ett år eller om du omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade) så kan din biståndshand­läggare utfärda ett tandvårds­­­intyg åt dig.

Vad gäller för mig som bor på omvård­nads­boende?

​Bor du på ett omvårdnads­boende har du rätt till tandvårdsstöd. Det är sjuksköterskan på boendet som utfärdar ­intyget och landstinget utför tandvården.

Fördjupning