Arbetsterapeut

Kommunens arbetsterapeuter vänder sig till dig som är över 21 år. Arbetsterapeuten gör hembesök och kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

 

Arbetsterapeuten hjälper dig med råd och tips på hur du kan anpassa dina vardagliga aktiviteter och hjälper till att prova ut hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Det spelar ingen roll om du bor i eget eller i särskilt boende och alla insatser utformas tillsammans med dig och utifrån din hemmiljö.

Arbetsterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens fysioterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Kontakt:

​Ring administratören på kommunrehab, telefon 0171-62 54 48 som lotsar dig vidare till arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar inom ditt område.