Hjälpmedel

För att klara av din vardag så själv­ständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel, till exempel vid sjukdom eller skada med funktions­nedsättning som följd, när du är äldre eller vid ett tillfälligt behov.

Kommunen ansvarar för hjälpmedel för rörelse­nedsättningar och intellektuella ned­sättningar till personer som är över 21 år. Det gäller i alla boendeformer. Landstinget ansvarar för syn- hörsel, tal-, ortopediska och medicin­tekniska hjälpmedel i alla åldrar samt för hjälpmedel för rörelse­nedsättningar och kognitiva ned­sättningar upp till 21 år.

Vanliga frågor

Vart vänder jag mig?

​Kontakta en arbetsterapeut eller fysioterapeut med rätt att skriva ut hjälpmedel i Enköpings kommun. De finns hos kommunrehab, Enköpings psykiatrimottagning, Enköpings lasarett och Akademiska sjukhuset, Habiliteringen för barn och vuxna i Enköping och hos entreprenörer för Enköpings kommun.

Hur kontaktar jag kommunrehab?

​Ring administratören på kommunrehab 0171-62 54 48 som lotsar dig vidare till arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar inom ditt område.

Vilka hjälpmedel finns det?

​Hjälpmedel varierar från kommun till kommun beroende på vilka prioriteringar som har gjorts. Tekniska hjälpmedel är till för att tillgodose dina grundläggande behov i vardagen, i hemmet och närmiljön. De är lån.

Produktlista

Fördjupning