Hem­sjukvård

Vård i ditt eget hem av en sjuksköterska eller omvårdnadspersonal.

Ansvaret för sjukvården är uppdelat mellan landstinget och kommunen. Kommunen ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. På 1177 får du mer information om vilken sjukvård som landstinget i Uppsala län erbjuder på vårdcentraler och sjukhus. Det är dit du ska vända dig om du vill träffa en läkare.

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp med ögondroppar?

​Om din läkare beslutar att du inte längre kan sköta till exempel ögon­droppar eller dina mediciner, och behovet är mer än 14 dagar, kan kommunens sjuksköterska hjälpa till. Är det färre dagar får du hjälp av din vårdcentral. Om du endast behöver hand­räckning med medicin kan du ansöka om det som en hemtjänst­insats av din biståndshandläggare.

Kan jag hjälpa min närstående som inte klarar att söka hjälp själv?

​Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet här.

Fördjupning