Demens­teamet

För dig som har minnesproblem eller är anhörig till en person med demenssjukdom.

Demensteamets mål är att bidra till ökad livskvalitet genom kunskap, råd och stöd. Teamet erbjuder stöd och hjälp utifrån varje persons behov. Du som är anhörig kan få råd, stöd och information, både enskilt och i grupp. Demensteamet finns på Källgatan 1B.

Vanliga frågor

Finns det utbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom?

Demensteamet har två utbildningsgrupper för anhöriga. Den ena är på eftermiddagar och den andra på kvällen. Båda grupperna vänder sig till dig som är maka, make eller barn till en person med demenssjukdom och till dig som stödjer någon i din närhet, det kan vara ett syskon, en vän, god man eller en granne.

Nästa kurstillfälle startar 5 februari. Utbildningen består av fem tillfällen med max åtta deltagare. Välkommen att kontakta kommunens demensteam för att anmäla dig: Telefon: 0171-62 59 33, 0171-62 61 96, 0171-62 59 35 eller E-post: demensteamet@enkoping.se

Var vänder jag mig för att få en utredning?

​Kontakta din husläkare

Är det Alzheimer eller demens?

​ Alzheimer är en av de demenssjukdomar som finns. Det är den vanligaste varianten.

Fördjupning