Boende psykisk ohälsa

Det finns bostäder med särskild service för dig som har psykisk ohälsa.

I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Vanliga frågor

Vad kostar det?

​Du betalar hyra, dina egna matkostnader och omvårdnadsavgift.

Vad är omvårdnadsavgift och vad kostar det?

​Du betalar en omvårdnadsavgift för den hjälp du får. Omvårdnadsavgiften ingår i maxtaxan och kostar som mest 2 013 kronor per månad 2017. Den betalas i efterskott. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som är detsamma i hela Sverige och som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Varför ska jag fylla i inkomstblanketten?

​Om du fyller i och skickar in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan räknar vi ut din betalningsförmåga. Det kan göra att omvårdnadsavgiften blir billigare för dig. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du 2 013 kronor per månad.

Fördjupning