Informationsträff om flytten av överförmyndarkansliet

Publicerad 2017-03-20

Den 30 mars är du som är ställföreträdare välkommen på informationsträff med överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun och Enköpings kommun.

Mötet handlar om överförmyndarkansliets flytt från Enköping till Uppsala kommuns överförmyndarförvaltning.

Tid och plats

  • Torsdagen den 30 mars klockan 18.30 i Fullmäktigesalen i Kommunhuset på Kungsgatan 42 i Enköping.

Från överförmyndarförvaltningen deltar chefen Ida Hellrup, och för Enköpings kommun deltar kansli- och stabschefen Linda Landin.

 

Tidigare nyhet om flytten på enkoping.se

 

Kommunhuset i Enköping.