Hyres­garanti

Kommunen garanterar att din hyra blir betald så att du längre fram har möjlighet att få ett hyreskontrakt i första hand.

Kommunen kan gå i borgen för dig om du på grund av skulder eller för låg inkomst inte kan få ett eget förstahandskontrakt. Kommunens garanti gäller i tre år och för maximalt sex obetalda hyror. Om garantin måste betalas ut får du en skuld till kommunen som du måste betala tillbaka. Även om du har hyresgaranti måste du betala hyran. Din godkända ansökan gäller i sex månader. Om du inte fått någon lägenhet inom sex månader måste du göra en ny ansökan med nya handlingar och uppgifter.

Vanliga frågor

Vad är en kommunal hyresgaranti?

En kommunal hyresgaranti betyder att kommunen går i borgen för att du ska kunna få ett eget hyreskontrakt i första hand. Du är själv ansvarig för att hyran blir betald. Om kommunen måste gå in och betala hyran så får du en skuld till kommunen som du sedan måste betala tillbaka.

Vem står för kontraktet vid en kommunal hyresgaranti?

Du står själv för kontraktet.

Vad händer om jag inte betalar hyran?

​Om kommunen måste betala ut hyresgarantin får du en skuld till kommunen. Den skulden måste du betala tillbaka.

Fördjupning